jazykové kurzy - německý jazyk

PAVLA KOPALOVÁ


Telefon 722 551 071
pavlakopal@gmail.com

Vítejte na webu jazykové kurzy pavLA

NĚMČINA  S  PAVLOU  KOPALOVOU

Vážení zákazníci, 

pořádám převážně individuální kurzy, případně kurzy pro velmi malý počet studentů. Kurzy vždy připravuji dle vašich specifických potřeb .Vyučuji online formou, nebo po telefonu. I když se nesetkáváme osobně, vše bezvadně funguje z pohodlí Vašeho domova. Ohledně bližších informací mne prosím kontaktujte.

 • Intenzivní a efektivní konverzační kurzy s cílem "rozmluvit se"
 • kurzy "na míru" dle vašeho profesního zaměření - např. automotiv, nácvik telefonování, tvorby prezentací, emailová konverzace, kancelářská němčina, příprava na pracovní pohovor, prezentace cv atd.
 • Individuální přístup a individuálně volené termíny
 • Intenzivní a efektivní výuka zaměřená na perfektní zvládnutí gramatiky
 • Cena za jednu výukovou hodinu  od Kč 430,-  (dle zaměření kurzu; minimální počet objednaných hodin 10; 1 výuková hodina - 60 minut) 
 • Kontakt  722 551 071; email   pavlakopal@gmail.com

příprava na pracovní pohovory - 10 hodin intenzivní individuální přípravy , možnost pokračovat dále v kurzu a zaměřit výuku dle pracovní problematiky!

 • Úprava Vašeho životopisu krok za krokem v německém jazyce dle aktuálních trendů a jeho ústní prezentace
 • Příprava veškerých uchazečských podkladů (průvodní dopis, motivační dopis) a trénink jejich ústní prezentace
 • Příprava, trénink a modelový pracovní pohovor v německém jazyce dle Vašeho profesního zaměření
 • Doplnění gramatiky a slovní zásoby dle individuálních požadavků (má specializace je automotiv, ale i jiné obory)
 • 10 hodin individuálního kurzu - hodiny lze  naplánovat vždy dle Vašich aktuálních možností (dle Vaší účasti na pracovních pohovorech)
 • Cena kurzu (celkem 10 hodin) Kč 4.500,- (Cena je splatná bankovním převodem 3 dny před zahájením kurzu)
 • Ohledně domluvy termínu mne prosím kontaktujte. Telefon 722 551 071; email   pavlakopal@gmail.com

JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE - 1 VÝUKOVÁ HODINA / 60 minut

 • Příprava na prezentaci, pracovní setkání atd., konverzace - "rozmluvení se"
 • Vysvětlení gramatického jevu
 • Jednorázová příprava na zkoušku
 • Cena jedné konzultační hodiny / 60 minut Kč 520,-
 • Možnost pokračování kurzu 
 • Ohledně domluvy termínu mne prosím kontaktujte. Telefon 722 551 071; email   pavlakopal@gmail.com

 INDIVIDUÁLNÍ kurzy - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - EFEKTIVNÍ VÝUKA

 • ! zaměření na uplatnění na pracovním trhu!
 • příprava na pracovní pohovory
 • příprava uchazečských podkladů
 • příprava na práci a pobyt v zahraničí
 • praktické užívání jazyka
 • rozvoj schopnosti pohotově reagovat a komunikovat v německém jazyce
 • doučování studentů a žáků - celoroční i prázdninové
 • Kurzy vedu
 • v konverzačním stylu a dynamickém tempu
 • důraz na mluvení a odbourání komunikačních bariér
 • důraz na rozvoj schopnosti pohotově reagovat a komunikovat
 • Využívám svých dvacetiletých zkušeností s výukou jazyků a s pobytem v zahraničí
 • Používám vlastní, prakticky zaměřené výukové materiály, poslechové texty, videa i moderní učebnice

Kurzy probíhají online formou výuky, případně po telefonu. Pro bližší informace mne prosím kontaktujte.

pavlakopal@gmail.com

telefon 722 551 071